banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

21 februari, 2018

50PLUS vindt nieuwe aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid verspilling van belasting geld

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-Holland Persbericht 21 februari 2018 Nieuw aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid is dubbel werk, dus een verspilling van 0,8 miljoen belastinggeld. Terwijl het in de landelijke politiek wemelt van de integriteitsschandalen, wil de provincie Noord-Holland in het kader van de 2e begrotingswijziging € 800.000 uitgeven aan een ‘aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid’ om de integriteit van het lokale bestuur te controleren. 50PLUS vindt dat gemeentes zelf verantwoordelijk zijn voor het screenen van kandidaten en fracties. Bovendien wordt er landelijk en regionaal al veel gedaan op het gebied van advisering aan gemeenten op dit vlak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit hoog op de agenda staan, en uit hun consultatie bleek dat gemeentes voor de VNG een aanjagersrol ziet weggelegd. De provincie werd niet genoemd. 50PLUS vindt een integer en weerbaar lokaal bestuur en ambtenarenapparaat heel belangrijk, maar vindt niet dat de provincie dubbel werk moet verrichten met belastinggeld van de inwoners van de Provincie NH. Lees meer
13 februari, 2018

50PLUS wilde goede afvloeiingsregeling woonbootbewoners Spuisluis

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-HollandPersbericht13 februari 2018 50PLUS wilde goede afvloeiingsregeling woonbootbewoners Spuisluis 50PLUS Noord-Holland vindt dat de woonbootbewoners die door de komst van het windmolenpark van project Spuisluis moeten verkassen voor 2023 een andere ligplaats of een financiële compensatie moeten krijgen. Daarom heeft de fractie 50PLUS Noord-Holland een motie ingediend om de Provincie te vragen hierover overleg te voeren met de gemeente Velsen, Eneco en Rijkswaterstaat. Lees meer
Default Image
23 december, 2017

50PLUS Noord-Holland zoekt nieuwe bestuursleden

in nieuws by Roberto Schols
Geachte leden van 50PLUS Noord Holland, Door het vertrek van enkele bestuursleden zijn vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling Noord-Holland van 50PLUS. Momenteel bestaat het bestuur nog slechts uit twee leden: Roy Hofwijks en Roberto Schols. Roy Hofwijks heeft te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen zodra nieuwe bestuursleden zijn benoemd in de ontstane vacatures. Roberto Schols blijft lid van het bestuur tot het einde van zijn benoemingstermijn. Dit betekent dat er vier vacatures zijn, waaronder die van voorzitter van het Provinciale Bestuur Noord-Holland. De andere drie vacatures zijn: secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België