banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

27 november, 2017

50PLUS vraagt zich af "Legt Schiphol omwonenden het zwijgen op?"

in nieuws by Roberto Schols
PERSBERICHT Haarlem, 22 november 2017 Legt Schiphol omwonenden het zwijgen op? Statenfracties 50PLUS, GroenLinks, SP en ONH in de Staten Noord-Holland willen opheldering over mogelijke “zwijgplicht” voor kopers van nieuwbouwwoningen bij Schiphol De fracties willen weten welke rol Noord-Holland speelt bij het opleggen van een vliegveldclausule in de koopcontracten van nieuwbouwwoningen in de Provincie. Volgens de Volkskrant hebben de provincies en gemeenten met KLM en Schiphol afspraken gemaakt over het opnemen van een kettingbeding waarmee kopers het zwijgen kan worden opgelegd over geluidshinder door vliegtuigen. Lees meer
Default Image
18 oktober, 2017

50PLUS stelt vragen over Rubbergranulaat onder kunstgrasvelden

in nieuws by Roberto Schols
De uitzending ´Tot op de bodem´ van Zembla over rubbergranulaat en af- en uitspoeling van toxische stoffen op 11 oktober heeft de fractie 50PLUS ernstig verontrust. Er is nu namelijk gebleken dat er niet alleen op de kunstgrasvelden maar ook daaronder rubbergranulaat gebruikt is, met ernstige gevolgen voor de bodemgesteldheid. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan gedeputeerde staten in Noord-Holland om te weten te komen of waterschappen metingen in en om watersystemen laten uitvoeren en om gemeenten te wijzen op hun zorgplicht wat betreft de bodem. Lees meer
Default Image
05 oktober, 2017

50PLUS: Woon-zorgzones en leefbaarheid kleine kernen onmisbaar in omgevingsvisie Noord-Holland

in nieuws by Roberto Schols
De 50PLUS Statenfractie Noord-Holland pleit ervoor om fysieke ruimte voor woon-zorgzones nabij voorzieningen voor ouderen op te nemen in de omgevingsvisie 2050. Daarvoor zal de fractie aanstaande maandag enkele moties indienen. De Staten in Noord-Holland houden dan een richtinggevende discussie over de Omgevingsvisie. Naast woon-zorgzones wordt ook aandacht gevraagd voor het in stand houden van de leefbaarheid van kleine kernen en wordt benadrukt dat het voorzieningenniveau juist in die gebieden op peil moet blijven als belangrijke voorwaarde voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbare groepen. Het garanderen door de Provincie van enige vorm van openbaar vervoer naar en van kleine kernen is hier een onderdeel van. Het discussiedocument dat tot de uiteindelijke omgevingsvisie moet leiden wordt in december dit jaar vastgesteld. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België