banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Default Image
12 juni, 2018

50PLUS Statenfractie N-H steunt onderzoek Nationale Luchthaven

in nieuws by Roberto Schols
50PLUS Noord-Holland steunt onderzoek nationale Luchthaven op de Noordzee Schiphol loopt tegen de grenzen van de groei aan. Veel inwoners van Noord-Holland worden geconfronteerd met geluidsoverlast en luchtverontreiniging door Schiphol. Tienduizenden inwoners hebben nu al last van een verstoorde nachtrust door het vliegverkeer, met alle nadelige gezondheidseffecten van dien. Bovendien raakt er steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van fijnstof en ultrafijnstof. De luchthaven belemmert ook broodnodige woningbouw in de randstad. Schiphol zelf wil blijven groeien. Lees meer
Default Image
06 juni, 2018

50PLUS Noord-Holland doet oproep uitgaan aan de leden

in nieuws by Roberto Schols
Oproep 50PLUS Noord-Holland PS & WS 2019 Beste Leden 50PLUS Noord-Holland, Het bestuur van 50PLUS Noord-Holland wil hierbij aan alle leden van Noord-Holland een oproep plaatsen om u op te geven voor de volgende commissies, (1) kandidaatstellingscommissie Provinciale Staten (2) programmacommissie Provinciale Staten (3) kandidaatstellingscommissie Waterschappen (4) programmacommissie Waterschappen, heeft u bestuurlijk en politieke ervaring dan komen wij graag met u in contact. Misschien ten overvloede maar voor wat de Waterschappen betreft gaat het om de volgende twee n.m.l. Hollands Noorderkwartier en Amstel Gooi en Vecht. Voor het Waterschap Rijnland dient u zich te wenden tot het afdelingsbestuur van 50PLUS Zuid-Holland. Lees meer
19 april, 2018

50PLUS pleit voor uitstel kettingbeding

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-Holland Persbericht 19 april 2018 50PLUS Noord-Holland pleit voor uitstel kettingbeding In de afgelopen commissievergadering Ruimte & Wonen gingen VVD, D66, CDA, PvdA en CU-SGP akkoord met het handhaven van het kettingbeding wat sinds 1 januari 2018 van kopers van een nieuwbouwwoning binnen het LIB 5-gebied (voorheen 20 Ke contour) rond Schiphol verlangd kan worden. Nieuwe kopers verklaren ermee bekend te zijn dat de woning zich bevindt ‘op een met vliegtuiggeluid belaste locatie en met de daaruit voortvloeiende gebruiksbeperkingen’. Mensen die vervolgens hun huis willen verkopen kunnen een ton boete krijgen als ze dit niet aan de nieuwe kopers melden. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België