Noord-

 

Holland

Statenfractie Noord-Holland 

Persbericht 

27 maart 2018

Coalitie Provinciale Staten schoffeert voltallige oppositie

Het is groot feest bij de provincie Noord-Holland. Nadat ze met een stofkam door de begroting zijn gegaan blijkt deze provincie nog 69 miljoen op de plank te hebben liggen. Gedeputeerde Staten hadden direct plannen klaar om dit belastinggeld uit te geven, maar hebben daarbij de oppositie geen enkele mogelijkheid geboden om mee te denken over de besteding van de meevaller van 69 miljoen. Oppositiepartijen 50PLUS, SP, Groen Links, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP bundelden hun krachten, en presenteerden tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering een groot aantal amendementen. Er werd geen één amendement aangenomen. De coalitie van D66, VVD, PvdA en CDA was niet tot het minste compromis bereid, hoe klein ook.

De coalitie wil 25 miljoen van de 69 miljoen gebruiken als reserve voor asfalt wat er misschien nooit komt. 50PLUS vroeg om een bescheiden 50.000 van die 25 miljoen als bijdrage aan de bouw van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam www.holocaustnamenmonument.nl Particulieren, bedrijfsleven, het rijk, en gemeenten uit Limburg t/m Friesland dragen hun steentje bij. Volgens het Auschwitz comité is er nog een tekort van 3 miljoen. Maar volgens de Commissaris van De Koning, Johan Remkes, is het monument een Rijks verantwoordelijkheid. De coalitie van de provincie Noord-Holland wilde dan ook geen bijdrage leveren aan het monument waarmee alle 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers worden herdacht. 50PLUS vindt dat deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis tastbaar en zichtbaar gemaakt moet worden. Het amendement van 50PLUS werd medeondertekend door Partij voor de Dieren, SP, Groen Links, ChristenUnie-SGP, en kreeg steun van de PVV. Maar dankzij D66, VVD, PvdA en CDA komt er dus geen bijdrage van €50.000 van een provincie die 69 miljoen tussen de provinciale kussens heeft gevonden.

De fractie 50PLUS Noord-Holland diende ook een amendement in voor de ontwikkeling van een WoonZorgwijzer zoals die in Zuid Holland wordt gebruikt https://provincie.woonzorgwijzer.info/map/zuidholland Een WoonZorgwijzer verschaft waardevolle inzichten voor o.m. zorgaanbieders, corporaties en gemeenten. De WoonZorgwijzer is gefinancierd door het ministerie van BKZ en de provincie Zuid-Holland waardoor een WoonZorgwijzer Noord-Holland voor de provincie niet meer dan €50.000 hoeft te kosten. Ook dit amendement kreeg de steun van de voltallige oppositie, maar haalde het niet. Volgens Gedeputeerde Joke Geldhof is er een evaluatie gaande naar de vraag of er wel behoefte is aan instrumenten zoals een WoonZorgwijzer. Het zou voor het eerst zijn tijdens deze coalitieperiode dat er aandacht is voor het onderwerp zorg. De fractie 50PLUS Noord-Holland zal dit nauwlettend blijven volgen.


Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Staten Bestuur van Noord-Holland.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België