Noord-

 

Holland

Statenfractie Noord-Holland 

Persbericht 

21 februari 2018

Nieuw aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid is dubbel werk, dus een verspilling van 0,8 miljoen belastinggeld.

Terwijl het in de landelijke politiek wemelt van de integriteitsschandalen, wil de provincie Noord-Holland in het kader van de 2e begrotingswijziging € 800.000 uitgeven aan een ‘aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid’ om de integriteit van het lokale bestuur te controleren. 50PLUS vindt dat gemeentes zelf verantwoordelijk zijn voor het screenen van kandidaten en fracties. Bovendien wordt er landelijk en regionaal al veel gedaan op het gebied van advisering aan gemeenten op dit vlak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit hoog op de agenda staan, en uit hun consultatie bleek dat gemeentes voor de VNG een aanjagersrol ziet weggelegd. De provincie werd niet genoemd. 50PLUS vindt een integer en weerbaar lokaal bestuur en ambtenarenapparaat heel belangrijk, maar vindt niet dat de provincie dubbel werk moet verrichten met belastinggeld van de inwoners van de Provincie NH.

Ondermijning is voornamelijk een lokaal fenomeen, dat vraagt om een lokale aanpak. Gemeentes zijn immers de spil in het lokale web van organisaties, inwoners, ondernemers, verenigingen. Daarom moet er lokaal worden gezocht naar oplossingen om ondermijnende activiteiten aan te pakken. Op regionaal en landelijk niveau hebben al veel partijen hun verantwoordelijkheid genomen. Zij vervullen een actieve rol in het bestrijden van ondermijning. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Ministerie Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bureau Regioburgemeesters, het CCV, LIEC/RIEC en deelnemers RIEC-convenant. 50PLUS heeft vertrouwen in deze partijen, en vindt dat de provincie de 0.8 miljoen beter kan uitgeven aan het opzetten van een aanjaagteam voor de zorg. Een onderwerp waar de provincie Noord-Holland geen enkele aandacht voor heeft.

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Staten Bestuur van Noord-Holland.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België