Noord-

 

Holland

50PLUS Noord-Holland vroeg onlangs aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn om de hoge werkloosheid onder ouderen aan de kaak te stellen bij de diverse sectoren in de bouw, ICT, industrie, metaalsector en opleidingscentra en een win-win situatie te bewerkstelligen door ouderen in dienst te nemen en jongeren te begeleiden naar werk. 50PLUS schrok van de berichtgeving dat die sectoren staan te springen om vakkrachten en wilde weten of dit een actiever beleid tot nu toe van de provincie als gevolg zou hebben. Uit de antwoorden is gebleken dat de provincie onderwijs en bedrijfsleven zal faciliteren in het terugbrengen van tekorten aan goede vakmensen. De echte actiepunten van de provincie om dit te voor elkaar te krijgen worden begin 2018 besproken tijdens bespreking van de voortgang van de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt.

In de huidige bestuursperiode was er tot dusver er op het gebied van ouderenwerkloosheid 1 motie aangenomen van 50PLUS, in mei 2016, die bepaalde dat het belang van werklozen in de leeftijdsgroep van 45 tot 67 onder de aandacht gebracht zal worden bij alle projecten die worden gestart onder de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt. De fractie gaf toen aan dat dit niet alleen in de techniek van belang is maar ook in andere sectoren. Door de motie worden er daarnaast provinciale inspiratiedagen georganiseerd dit najaar, in samenwerking met de werkambassadeur, VNO/NCW en MKB voor werkzoekenden en werkgevers. Het doel is dat werkgevers meer geïnspireerd worden om 45-50 plussers in dienst te nemen. Onterechte beeldvorming kan hier aan de orde komen, maar ook handreikingen voor leeftijdsbewust HR beleid. De aangenomen motie betekende een  eerste actieve stap op het gebied van bestrijding van ouderenwerkloosheid en de vele vooroordelen die werkgevers hebben ten opzichte van oudere werknemers in deze periode.

Nu nieuwe berichtgeving in de landelijke media de zorgelijke kloof tussen aanbod en vraag van arbeidskrachten op een nieuwe schaal duidelijk heeft gemaakt en 50PLUS de hoge werkloosheid onder mensen boven de 50 daarbij betrekt, blijkt uit de antwoorden op onze vragen dat de provincie die bestaande hoge werkloosheid onder ouderen in relatie tot tekorten op de arbeidsmarkt wederom in de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt aan de orde zal stellen, zoals in de actieagenda van de techniekraad Noord-Holland. Door technische evenementen voor basisscholen en vmbo te organiseren maken bovendien meer dan 10.000 scholieren vroegtijdig kennis met techniek en worden ze enthousiast gemaakt om zichzelf daarin te ontwikkelen.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België