Noord-

 

Holland

Vervoerbedrijf Connexxion is zich bewust van de beeldvorming die is ontstaan na berichtgeving dat veel busvervoerders niet kunnen voldoen aan het wettelijke streven om 98% van de bussen voor rolstoelen toegankelijk te laten zijn. Naar aanleiding van de berichtgeving stelde de fractie 50PLUS schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Daaruit kwam naar voren dat dat Connexxion samen met chauffeurs en opleidingsinstantie gaat kijken of en hoe deze stand van zaken verbetert kan worden. Connexxion heeft aangegeven na te gaan of de huidige instructie aan personeel nog steeds aansluit bij het beleid. Dit kan leiden tot nieuwe instructies voor chauffeurs.

Uit de antwoorden op de vragen van 50LPUS kwam verder naar voren dat er in de 3 concessies van Noord-Holland in totaal 16 klachten zijn ingediend de afgelopen 18 maanden over het niet kunnen betreden van de bus met een rolstoel. “De klachten variëren en zijn terug te leiden tot enerzijds het materieel (2x defecte rolstoelplank) en anderzijds het gedrag van personeel (9x) of een combinatie hiervan (5x).” Volgens Connexxion gaat het hierbij ook om het niet vriendelijk zijn tot het niet behulpzaam zijn bij het betreden van het voertuig. Of haast ten grondslag ligt aan deze incidenten is niet duidelijk volgens Connexxion, maar het bedrijf gaat bij elke individuele klacht die herleidbaar is naar een chauffeur het gesprek aan met deze chauffeur. Ook wordt blijvend expliciet aandacht besteed bij de instroom van nieuw materieel aan de werking en bediening van de rolstoelplank.

Het zal moeten blijken dat de noodzakelijke aanpak door het vervoerbedrijf een blijvende controle vanuit eigen geledingen betreft zodat de klachten af zullen nemen. Daarom geven zowel de antwoorden vanuit de provincie als de reactie van Connexxion aanleiding om eind dit jaar wederom de stand van zaken met betrekking tot het klachtenbestand te bekijken.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België