Noord-

 

Holland

De Statenfracties van GroenLinks, de SP en 50plus vinden dat de provincie Noord-Holland de schoonmakers van provinciale panden weer in eigen dienst moet nemen. Zo vallen zij onder de cao voor provincie ambtenaren en verdwijnt het verschil in arbeidsvoorwaarden en salaris met ander personeel. De fracties dienen daartoe vandaag een initiatiefvoorstel in.

In 2007 is door het provinciebestuur het besluit genomen om voor de schoonmaak van de provinciale panden voortaan een private partij in te huren. Maar wat GroenLinks, de SP en 50plus betreft, komen de schoonmakers - zodra de lopende contracten eindigen - weer in provinciale dienst. Het inbesteden is weliswaar iets duurder dan de huidige praktijk, maar daarmee zijn de schoonmakers veel beter af, omdat ze dan onder de ambtenaren cao gaan vallen.

Zita Pels van GroenLinks Noord-Holland licht het voorstel toe: ‘Helaas zijn de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers er sinds de uitbesteding niet op vooruit gegaan. Door schoonmakers in eigen dienst te nemen straal je uit dat schoonmaakwerk een normaal onderdeel is van de provinciale organisatie. Dat de CAO die geldt voor beleidsambtenaren ook gewoon moet gelden voor schoonmakers. Schoonmakers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de organisatie. Natuurlijk verdienen zij een fatsoenlijk contract en een fatsoenlijk loon.‘| Olga de Meij van 50PLUS: ‘Ik ken genoeg voorbeelden dat vast schoonmaakpersoneel betere kwaliteit oplevert, bovendien hebben mensen recht op goede salariëring, waardering en vast werk.’

‘Het wordt hoog tijd dat we in ons land de positie en arbeidsvoorwaarden voor deze beroepsgroep eens wat serieuzer gaan nemen. Laten we dan bij onze eigen organisatie, de provincie Noord-Holland, beginnen.’ Aldus Wim Hoogervorst van de SP Noord-Holland.’

Als Provinciale Staten instemt met het voorstel treedt de provincie in de voetsporen van onder meer de gemeente Amsterdam. Het stadhuis en de andere gebouwen van de gemeente Amsterdam worden vanaf 2018 weer schoongemaakt door gemeenteambtenaren. Klik om voorstel


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België