Noord-

 

Holland

De economie trekt aan. In het Telegraaf artikel ‘schreeuw om vakkrachten' van 9 juni 2017 is te lezen dat “Verschillende sectoren die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie tienduizenden vakkrachten nodig hebben, die niet of moeilijk zijn te vinden. In de technische industrie, bouw, metaalsector, ICT en de zorg staan momenteel tienduizenden vacatures open. Het UWV waarschuwt zelfs dat de groei bij bedrijven onder druk komt te staan als het tekort aan gekwalificeerd personeel blijft. Bouwend Nederland verwacht de komende vijf jaar 40.000 'jonge' arbeidskrachten nodig te hebben. Bij het MKB in de metaalsector staan circa 6.000 vacatures open. Ook de technologische industrie maakt een stevige groei door en dat betekent dat er meer werkgelegenheid is.” Maar dit staat in schril contrast met de enorm hoge werkloosheid onder ouderen boven de 50 jaar. De kans op het vinden van werk is minder dan 3% voor vijftigers, voor zestigers nog minder. Het aantal openstaande vacatures is nodig in het lager-, middelbaar en wetenschappelijk beroepsniveau. Gezien het voorgaande stelt 50PLUS de volgende vragen:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van voornoemde feiten en het hoge aantal openstaande vacatures in diverse sectoren?
  1. Zijn Gedeputeerde Staten bereid de bestaande hoge werkloosheid onder ouderen aan de kaak te stellen bij de diverse sectoren in de bouw, ICT, industrie, metaalsector en diverse opleidingscentra en een win-win situatie te bewerkstelligen door ouderen in dienst te nemen en jongeren te begeleiden naar werk? Zoals eerder aangegeven kunnen ouderen jongeren door hun jarenlange ervaring in de praktijk veel leren en ook omgekeerd. 
  1. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoe zij in samenwerking met diverse sectoren meer jongeren kan werven middels een instroomcampagne voor diverse opleidingen en vacatures?
  1. Zijn Gedeputeerde Staten bereid terug te koppelen aan Provinciale Staten hierover en zijn zij bereid met plannen te komen op voornoemd vlak of kunnen zij aangeven wat de provincie al doet om het enorme tekort aan vacatures te verminderen in diverse sectoren?

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België