Noord-

 

Holland

In zowel Trouw als het Algemeen Dagblad van dinsdag 30 mei 2017 staat vermeld dat sinds 2012 98% van de bussen in Nederland (wettelijk) toegankelijk moet zijn voor rolstoelen. Dat streven wordt echter niet door vervoerders gehaald. In verband met deze informatie stelt 50PLUS de volgende vragen:

VRAGEN 

Vraag 1:

Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van de wettelijke regel dat sinds 2012 98% van de bussen toegankelijk moet zijn voor gehandicapten en rolstoelen?

 

Vraag 2:

Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoe de situatie in Noord-Holland is en hoeveel procent van de bussen toegankelijk is voor rolstoelen?

 

Vraag 3:

Indien de 98% niet gehaald is sinds 2012 in Noord-Holland, kan aangegeven worden waarom dit niet is gebeurd, en wat Gedeputeerde Staten eraan gaat doen zodat wel aan de wettelijke norm van 98% wordt voldaan?

 

Vraag 4:

Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel klachten er zijn geweest bij Connexxion sinds 2012 over het feit dat bussen niet toegankelijk waren voor rolstoelen? Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven waarom de bussen niet toegankelijk waren voor rolstoelen?

 

Vraag 5:

Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel klachten er zijn geweest bij Connexxion sinds 2012 over het feit dat gehandicapten c.q. rolstoelgebruikers niet geholpen zijn door chauffeurs?

 

Vraag 6:

Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven of er de afgelopen jaren klachten zijn geweest bij Connexxion door rolstoelgebruikers c.q. gehandicapten die te maken hebben gehad met een zogenaamd protocol dat buschauffeurs niet van hun plek mogen opstaan om gehandicapten en/of rolstoelgebruikers te helpen? Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven of Connexxion ook zo een protocol heeft?


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België