Noord-

 

Holland

 

 

 

50PLUS partij Noordholland Redactie T.Saverschel

in deze editie:

Nico de Vos in ere hersteld

Voorstellen onze nieuwe Kamerleden

Politieke beurs Uithoorn en Schagen

Algemene ledenvergadering Noord-Holland

 


 

Nico de Vos is weer lid van 50PLUS
Het Hoofdbestuur heeft de uitspraak van de Commissie van Beroep erkend en maakte
de opzegging van het lidmaatschap van de Vos ongedaan.

 

Het hoofdbestuur van  50PLUS heeft Nico de Vos, voorzitter van de afdeling Noord-Holland, in januari van dit jaar uit het lidmaatschap ontzet en het lidmaatschap opgezegd vanwege een vermeende belangenverstrengeling.
De commissie van beroep is echter tot de conclusie gekomen dat deze bewering onjuist is en heeft geconcludeerd dat Nico de Vos geen onoorbare handelingen heeft gepleegd. Op basis van deze uitspraak en andere overwegingen heeft er op donderdag 30 maart 2016 een  gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van het hoofdbestuur (voorzitter Jan Nagel en penningmeester Hans Cornet) en de Vos met zijn adviseur R. Bleumink. De uitkomst van dit in goede harmonie verlopen gesprek zijn de volgende punten:
* Het hoofdbestuur erkent de uitspraak van de commissie van beroep en maakt de opzegging van het lidmaatschap van Nico de Vos ongedaan. De Vos is vanaf heden weer gewoon lid en kan als dusdanig weer functioneren. Het hoofdbestuur zal zich op dit punt inspannen om eventuele geleden reputatieschade te herstellen. 
* In het gesprek is aan de orde gekomen hoe er, in het  belang van de partij, binnen de partij moet worden samengewerkt. Nico de Vos stemt in met het feit dat een aantal zaken vanuit het verleden  verbeterd kan worden.
* De Vos heeft na overleg met de HB-delegatie besloten ten minste het lopende jaar geen bestuursfuncties in Noord-Holland te willen vervullen en zich in te zetten op het gebied van opleidingen en cursussen, dit ook in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gezien De Vos’ verdiensten op deze punten zal het bestuur hierop positief reageren en afhankelijk van de financiële en inhoudelijke offerte dit in principe faciliteren.
* Het hoofdbestuur en De Vos zijn van mening dat met deze uitkomst een goede samenwerking in de toekomst tegemoet mag worden gezien.

Om de gehele nieuwsbrief te lezen moet u op de link klikken! klik hier

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België