Noord-

 

Holland

Aanbevelingen 50PLUS maken discussie los tijdens Statenvergadering

Provinciale Staten van Noord-Holland is overtuigd van de noodzaak om het dreigende tekort aan woningen serieus te nemen. Dit is het resultaat van de bespreking van een initiatiefvoorstel van de fractie 50PLUS over de verbetering van de monitoring van woningbouwprogramma’s tijdens de provinciale Statenvergadering van 13 maart. Gedeputeerde Staten zal als aanjager van de regionale actieplannen wonen het merendeel van de aanbevelingen uit het initiatiefvoorstel in gesprekken met gemeenten aanstippen.

Tijdens de commissiebehandeling van het onderwerp werd al afgesproken dat PS de regionale actieplannen te zien krijgt voordat ze definitief goed worden gekeurd en dat bijgestuurd kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan de aanbevelingen in het voorstel zoals het opnemen van behaalde resultaten en plannen met betrekking tot energiebesparend renoveren in een schema en het opplussen van woningen, inspelend op behoefte aan meer duurzamere woningen en de huidige vergrijzing en komende vergrijzingsgolf.

50PLUS fractievoorzitter Olga de Meij: “Door juist in detail en precies te rapporteren ontstaat inzicht in wat goed en niet goed werkt in de woningbouwplanning, en wat verbeterd kan worden. Het is jammer dat ons voorstel niet helemaal over wordt genomen. In plaats van nu voor verscherping op bestaand beleid te zorgen worden de plannen die regio’s aanleveren telkens achteraf beoordeeld in de Statencommissie. Nu is het dus wachten op de zogenaamde Regionale actieplannen 2.0 voor de periode 2016-2020, zonder dat we alvast een vast toets kader klaar hebben liggen. Daarentegen hebben we dit nu wel op de kaart gezet in PS en dringt de noodzaak van een actieve rol op dit gebied van de provincie eindelijk door.”

De motie van 50PLUS over de Blijverslening, een initiatief van stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland (SVn), die ouderen de mogelijkheid biedt woningaanpassingen te kunnen financieren tegen zachte voorwaarden, werd verworpen. Olga de Meij:  “We hadden graag gezien dat Gedeputeerde Staten gemeenten had aangespoord om dit actief onder de aandacht van bewoners te brengen. We hebben bewust ingezet op de rol van de provincie als promotor ervan, omdat dit soort sociale impulsen niet als kerntaak wordt gezien door de provincie. Helaas was deze motie van goede wil teveel gevraagd.”


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België