Noord-

 

Holland

Van 19 tot en met 24 december vinden de selectiegesprekken plaats met kandidaten voor de Waterschappen en Provinciale Staten.
Na afronding van alle gesprekken op 24 december stelt de selectiecommissie de kandidatenlijsten met advies voor aan het Provinciale bestuur die vervolgens deze al dan niet gewijzigd naar het Partijkantoor stuurt ter toetsing.

Voor of op 5 januari 2019 worden alle leden uitnodigt voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 19 januari 2019 om de o.a. kandidatenlijsten PS en WS vast te stellen.
N.b. Normaliter is de termijn cf. 2.3.2. een periode van 4 weken (amendeertermijn), echter in dit artikel staat dat deze termijn ook zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing is voor Provinciale vergaderingen. Gegeven de bijzondere situatie NH wordt deze termijn verkort naar 14 dagen.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België