Noord-

 

Holland

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een extra Provinciale Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 september 2018.  Ditmaal houden wij de vergadering in Wijkcentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. U bent daar vanaf 10.00 uur van harte welkom voor koffie en thee. De vergadering begint stipt om 10.30 uur tot 12.15 uur.

Daarna bieden wij u een lunch aan en de gelegenheid om andere leden te leren kennen.

Op deze Algemene ledenvergadering wordt een volledig nieuw bestuur gekozen, waarvoor zich enkele kandidaten hebben aangemeld.

Tevens zullen wij leden kiezen voor diverse selectiecommissies met het oog op de Provinciale Staten – en Waterschapsverkiezingen in maart 2019. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren of het haalbaar is om mee te doen met de Gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Haarlemmermeer in november 2018 (herindeling)  In een volgend schrijven zullen wij u hierover nader berichten en ook een concept agenda mee sturen.

Zoals u ziet wordt dit een heel belangrijke bijeenkomst, waarin we veel te bespreken hebben.

Wij hopen dat u in groten getale de algemene ledenvergadering komt bezoeken, er is veel gebeurd binnen 50PLUS in de afgelopen periode en we willen ook graag onze plannen voor de komende tijd met u delen. Waarbij wij ook een open oor hebben voor uw mening over het te voeren beleid.

Met vriendelijke groet,

Helena Bosch
50PLUS HB lid Contactpersoon Provincie Noord Holland


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België