banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

08 mei, 2017

50PLUS Noord Holland Nieuwsbrief 04-2017

in nieuws by Roberto Schols
50PLUS partij Noordholland Redactie T.Saverschel in deze editie: Nico de Vos in ere hersteld Voorstellen onze nieuwe Kamerleden Politieke beurs Uithoorn en Schagen Algemene ledenvergadering Noord-Holland Nico de Vos is weer lid van 50PLUS Het Hoofdbestuur heeft de uitspraak van de Commissie van Beroep erkend en maakte de opzegging van het lidmaatschap van de Vos ongedaan. Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft Nico de Vos, voorzitter van de afdeling Noord-Holland, in januari van dit jaar uit het lidmaatschap ontzet en het lidmaatschap opgezegd vanwege een vermeende belangenverstrengeling. De commissie van beroep is echter tot de conclusie gekomen dat deze bewering onjuist is en heeft geconcludeerd dat Nico de Vos geen onoorbare handelingen heeft gepleegd. Op basis van deze uitspraak en andere overwegingen heeft er op donderdag 30 maart 2016 een gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van het hoofdbestuur (voorzitter Jan Nagel en penningmeester Hans Cornet) en de Vos met zijn adviseur R. Bleumink. De uitkomst van dit in goede harmonie verlopen gesprek zijn de volgende punten: * Het hoofdbestuur erkent de uitspraak van de commissie van beroep en maakt de opzegging van het lidmaatschap van Nico de Vos ongedaan. De Vos is vanaf heden weer gewoon lid en kan als dusdanig weer functioneren. Het hoofdbestuur zal zich op dit punt inspannen om eventuele geleden reputatieschade te herstellen. * In het gesprek is aan de orde gekomen hoe er, in het belang van de partij, binnen de partij moet worden samengewerkt. Nico de Vos stemt in met het feit dat een aantal zaken vanuit het verleden verbeterd kan worden. * De Vos heeft na overleg met de HB-delegatie besloten ten minste het lopende jaar geen bestuursfuncties in Noord-Holland te willen vervullen en zich in te zetten op het gebied van opleidingen en cursussen, dit ook in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gezien De Vos’ verdiensten op deze punten zal het bestuur hierop positief reageren en afhankelijk van de financiële en inhoudelijke offerte dit in principe faciliteren. * Het hoofdbestuur en De Vos zijn van mening dat met deze uitkomst een goede samenwerking in de toekomst tegemoet mag worden gezien. Om de gehele nieuwsbrief te lezen moet u op de link klikken! klik hier Lees meer
Default Image
14 maart, 2017

PS Noord-Holland overtuigd van noodzakelijke aanpak regionale woningbouwplannen

in nieuws by Roberto Schols
Aanbevelingen 50PLUS maken discussie los tijdens Statenvergadering Provinciale Staten van Noord-Holland is overtuigd van de noodzaak om het dreigende tekort aan woningen serieus te nemen. Dit is het resultaat van de bespreking van een initiatiefvoorstel van de fractie 50PLUS over de verbetering van de monitoring van woningbouwprogramma’s tijdens de provinciale Statenvergadering van 13 maart. Gedeputeerde Staten zal als aanjager van de regionale actieplannen wonen het merendeel van de aanbevelingen uit het initiatiefvoorstel in gesprekken met gemeenten aanstippen. Lees meer
06 maart, 2017

PROVINCIE GAAT BROKKEN ASBEST OP MANEGE RUSTHOF OPRUIMEN

in nieuws by Roberto Schols
De asbest-bagger die de provincie op het terrein van manege Rusthof in Heemstede had gestort wordt opgeruimd. Dit is de uitkomst van een debat in de statencommissie Milieu afgelopen maandag. De asbest-vervuiling was op de agenda gezet door de statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Olga de Meij (50PLUS). Foto: Marnix Bruggeman Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België