banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Default Image
18 oktober, 2017

50PLUS stelt vragen over Rubbergranulaat onder kunstgrasvelden

in nieuws by Roberto Schols
De uitzending ´Tot op de bodem´ van Zembla over rubbergranulaat en af- en uitspoeling van toxische stoffen op 11 oktober heeft de fractie 50PLUS ernstig verontrust. Er is nu namelijk gebleken dat er niet alleen op de kunstgrasvelden maar ook daaronder rubbergranulaat gebruikt is, met ernstige gevolgen voor de bodemgesteldheid. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan gedeputeerde staten in Noord-Holland om te weten te komen of waterschappen metingen in en om watersystemen laten uitvoeren en om gemeenten te wijzen op hun zorgplicht wat betreft de bodem. Lees meer
Default Image
05 oktober, 2017

50PLUS: Woon-zorgzones en leefbaarheid kleine kernen onmisbaar in omgevingsvisie Noord-Holland

in nieuws by Roberto Schols
De 50PLUS Statenfractie Noord-Holland pleit ervoor om fysieke ruimte voor woon-zorgzones nabij voorzieningen voor ouderen op te nemen in de omgevingsvisie 2050. Daarvoor zal de fractie aanstaande maandag enkele moties indienen. De Staten in Noord-Holland houden dan een richtinggevende discussie over de Omgevingsvisie. Naast woon-zorgzones wordt ook aandacht gevraagd voor het in stand houden van de leefbaarheid van kleine kernen en wordt benadrukt dat het voorzieningenniveau juist in die gebieden op peil moet blijven als belangrijke voorwaarde voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbare groepen. Het garanderen door de Provincie van enige vorm van openbaar vervoer naar en van kleine kernen is hier een onderdeel van. Het discussiedocument dat tot de uiteindelijke omgevingsvisie moet leiden wordt in december dit jaar vastgesteld. Lees meer
Default Image
24 augustus, 2017

50PLUS Noord-Holland zoekt kandidaten voor GR2018 Amsterdam

in nieuws by Roberto Schols
50PLUS, BESTUUR AFDELING NOORD-HOLLAND KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN STADSDEELCOMMISSIES AMSTERDAM, 2018 Amsterdam, 23 augustus 2017 Geachte leden van 50 Plus Noord-Holland, Op 21 maart 2018 zijn er in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraden. 50PLUS doet mee in Amsterdam. Daarom zoeken wij kandidaten voor een zetel in de nieuwe gemeenteraad en in de Adviesraden. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België