banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Default Image
17 november, 2016

Provinciale Staten willen eerlijke behandeling bouwplannen pilot Waterlands Wonen

in nieuws by Roberto Schols
In de Statenvergadering Noord-Holland van 14 november is een motie aangenomen van de fractie 50PLUS met als uitkomst dat voortaan alle bouwplannen die worden ingediend in het kader van de pilot Waterland, door de stuurgroep volgens de afgesproken procedures uit het bestuursakkoord van 2011 behandeld en afgehandeld dienen te worden. VVD, CDA en SP steunden de motie. Lees meer
Kantoor HIRB 102016 V2
18 oktober, 2016

HIRB: WAT HEEFT DIE 30 MILJOEN OPGELEVERD?

in nieuws by Roberto Schols
HIRB: wat heeft die 30 miljoen opgeleverd? 18-10-2016•In de afgelopen zeven jaar heeft de provincie Noord-Holland 30 miljoen subsidie verleend voor het opknappen van bedrijventerreinen. Bedoeling van de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) was door het opknappen van bestaande terreinen de aanleg van nieuwe overbodig te maken. SP-statenlid Marnix Bruggeman en statenlid voor 50PLUS Olga de Meij trokken de provincie in om te kijken wat daarvan terecht is gekomen. Op veel bedrijventerreinen is nog steeds veel leegstand. Provinciaal subsidiegeld werd gebruikt voor de aanleg van narcissenperkjes, rotondes, riolering en zonnepanelen. Lees meer
50Plus Logo 2
22 september, 2016

50PLUS stelt vragen omtrent inzet provincie voor stijgend aantal daklozen

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-Holland Persbericht 21 september 2016 Geen inzet provincie voor stijgend aantal daklozen Portefeuillehouder grijpt regietafel niet aan om groot probleem aan te pakken Gedeputeerde Staten zal de provinciale regietafel Noord-Holland niet aangrijpen om te bekijken of overbodige opvangcentra ingezet kunnen worden voor huisvesting van het stijgend aantal daklozen en andere kwetsbare groepen. Op verzoek van de Statenfracties 50PLUS en SP werd deze kwestie besproken tijdens de Statencommissie RWW van maandag 19 september. De regietafel is een overleg van de commissaris van de Koning, de voorzitters van de vijf Veiligheidsregio’s in Noord-Holland, het COA en de portefeuillehouder Ruimte en Wonen over de opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België