banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Default Image
24 mei, 2016

PS neemt 50PLUS motie aanpak ouderenwerkloosheid unaniem aan

in nieuws by Roberto Schols
Het belang van werklozen in de leeftijdsgroep van 45 tot 67 wordt op initiatief van de Statenfractie 50PLUS Noord-Holland door Gedeputeerde Staten meegenomen en onder de aandacht gebracht bij alle projecten die worden gestart onder de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt. Provinciale Staten namen maandag 23 mei een motie van 50PLUS en ONH daarvoor unaniem aan. Lees meer
Default Image
02 mei, 2016

Statenfracties 50PLUS en SP stellen vragen over besluitvorming en financiering Duinpolderweg

in nieuws by Roberto Schols
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de statencommissies Verkeer en Milieu (provincie Zuid-Holland) en Mobiliteit en Financiën (provincie Noord-Holland) van donderdag 21 april jl. in het Provinciehuis te ’s-Gravenhage, is uitvoerig gesproken over de rol van de Adviesgroep in het proces van advisering en besluitvorming rond het project ‘Duinpolderweg’ of, beter gezegd: het project Noordelijke Ontsluiting Grensstreek. Lees meer
OlgaMeij V2
26 april, 2016

Persbericht 50PLUS Statenfractie Noord-Holland

in nieuws by Roberto Schols
Persbericht 50PLUS Statenfractie Noord-Holland, Haarlem 20 april 2016 GS Noord-Holland weigert te praten over ouderenwerkloosheid Portefeuillehouder Talsma wil niet dat de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt van Gedeputeerde Staten aandacht geeft aan andere doelen dan jongeren of techniek. Ook wil hij geen pilot starten voor oudere werkzoekenden. Een discussienota van de Statenfractie 50PLUS over extra aandacht voor de bestrijding van ouderenwerkloosheid werd tijdens de commissievergadering EEB van 11 april dan ook direct naar de prullenmand verwezen. Juist nu de provincie een werkambassadeur heeft aangesteld, wordt de kans om te overleggen met de sociale partners en werkgevers in Noord-Holland om met concrete voorstellen te komen voor de aanpak van langdurige werkloosheid onder ouderen, niet aangepakt. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België