banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Foto1 MacDonald 05122016
05 december, 2016

PROVINCIE LAAT MANEGE RUSTHOF IN DE STEEK MET BERGEN ASBEST

in nieuws by administrator
05-12-2016•Meneer en mevrouw Mac Donald hebben een manege, Rusthof in Heemstede. Vanwege de hoge waterstand lieten zij het manegeterrein drie jaar geleden ophogen. Grondbank G. de Bruyn B.V. uit Oudewater gebruikte daarvoor bagger uit de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Nadat de bagger was gestort bleek deze boordevol te zitten met brokken asbest. Kinderen die op de manege paardrijles hadden bleven weg. Provincie, gemeente en De Bruyn ondernemen geen actie. Het echtpaar Mac Donald zit met de schade en voelt zich door de overheid in de steek gelaten. Statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Olga de Meij (50PLUS) stelden om te beginnen schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten over deze tragedie. Lees meer
Default Image
17 november, 2016

Provinciale Staten willen eerlijke behandeling bouwplannen pilot Waterlands Wonen

in nieuws by administrator
In de Statenvergadering Noord-Holland van 14 november is een motie aangenomen van de fractie 50PLUS met als uitkomst dat voortaan alle bouwplannen die worden ingediend in het kader van de pilot Waterland, door de stuurgroep volgens de afgesproken procedures uit het bestuursakkoord van 2011 behandeld en afgehandeld dienen te worden. VVD, CDA en SP steunden de motie. Lees meer
Kantoor HIRB 102016 V2
18 oktober, 2016

HIRB: WAT HEEFT DIE 30 MILJOEN OPGELEVERD?

in nieuws by administrator
HIRB: wat heeft die 30 miljoen opgeleverd? 18-10-2016•In de afgelopen zeven jaar heeft de provincie Noord-Holland 30 miljoen subsidie verleend voor het opknappen van bedrijventerreinen. Bedoeling van de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) was door het opknappen van bestaande terreinen de aanleg van nieuwe overbodig te maken. SP-statenlid Marnix Bruggeman en statenlid voor 50PLUS Olga de Meij trokken de provincie in om te kijken wat daarvan terecht is gekomen. Op veel bedrijventerreinen is nog steeds veel leegstand. Provinciaal subsidiegeld werd gebruikt voor de aanleg van narcissenperkjes, rotondes, riolering en zonnepanelen. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België