banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

50Plus Logo 2
22 september, 2016

50PLUS stelt vragen omtrent inzet provincie voor stijgend aantal daklozen

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-Holland Persbericht 21 september 2016 Geen inzet provincie voor stijgend aantal daklozen Portefeuillehouder grijpt regietafel niet aan om groot probleem aan te pakken Gedeputeerde Staten zal de provinciale regietafel Noord-Holland niet aangrijpen om te bekijken of overbodige opvangcentra ingezet kunnen worden voor huisvesting van het stijgend aantal daklozen en andere kwetsbare groepen. Op verzoek van de Statenfracties 50PLUS en SP werd deze kwestie besproken tijdens de Statencommissie RWW van maandag 19 september. De regietafel is een overleg van de commissaris van de Koning, de voorzitters van de vijf Veiligheidsregio’s in Noord-Holland, het COA en de portefeuillehouder Ruimte en Wonen over de opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders. Lees meer
Default Image
24 mei, 2016

PS neemt 50PLUS motie aanpak ouderenwerkloosheid unaniem aan

in nieuws by Roberto Schols
Het belang van werklozen in de leeftijdsgroep van 45 tot 67 wordt op initiatief van de Statenfractie 50PLUS Noord-Holland door Gedeputeerde Staten meegenomen en onder de aandacht gebracht bij alle projecten die worden gestart onder de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt. Provinciale Staten namen maandag 23 mei een motie van 50PLUS en ONH daarvoor unaniem aan. Lees meer
Default Image
02 mei, 2016

Statenfracties 50PLUS en SP stellen vragen over besluitvorming en financiering Duinpolderweg

in nieuws by Roberto Schols
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de statencommissies Verkeer en Milieu (provincie Zuid-Holland) en Mobiliteit en Financiën (provincie Noord-Holland) van donderdag 21 april jl. in het Provinciehuis te ’s-Gravenhage, is uitvoerig gesproken over de rol van de Adviesgroep in het proces van advisering en besluitvorming rond het project ‘Duinpolderweg’ of, beter gezegd: het project Noordelijke Ontsluiting Grensstreek. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België